14
Bře
Off

Jaké jsou Vaše představy o ideální dovolené u moře?


Pokud jste Äekali na pÅ™itažlivou nabídku, která znamená jednoznaÄné vítÄ›zství pro nové zážitky a získání nové energie, právÄ› jste ji nalezli. A je dobÅ™e, že jste si na ni poÄkali. Ubytování v Chorvatsku pro jednotlivce, partnerské dvojice, rodiny s dÄ›tmi i skupiny přátel a kolektivů je uklizeno, perfektnÄ› vybaveno a pÅ™ipraveno na to, až si konkrétní apartmán, mobilní dům, karavan, případnÄ› stan vyberete pro své toulky jižními krajinami. VrhnÄ›te se do průzkumu speciální nabídky rodinné cestovní agentury, jejíž servis je garancí kvality, která je potvrzena spokojeností stávající klientely.

Ode všeho něco…

Ubytování Chorvatsko je základem spokojenosti každého návÅ¡tÄ›vníka přímoÅ™ského letoviska. Ostrov Krk a pÅ™ilehlá mÄ›steÄka a vesnice jsou vyhlášenými destinacemi, v nichž se niÄím neruÅ¡eni můžete vÄ›novat sportovním aktivitám, opalování na proslunÄ›né a klidné moÅ™ské pláži i objevování přírodních krás a historických pamÄ›tihodností. A samozÅ™ejmÄ› také zpÄ›vu, tanci a konzumaci dobrého jídla a pití, kterých si v množství, jež je Vaší spokojenosti nejbližší, dopÅ™ejete v atraktivních spoleÄenských zařízeních.

Nezařazené