17
Čvc
Off

Co vše zahrnuje on page SEO

Není pochyb o tom, že cílem každého podniku je vytvářet zisk, a pokud možno stále větší. Ovšem k tomu je potřeba, aby přicházeli stále noví a noví zákazníci. Kde je ale sehnat? K tomu slouží propagace, jejímž účelem je právě přilákat nové lidi, aby si produkty naší firmy koupili.

Jedním z méně známých, avšak přesto poměrně účinných způsobů propagace je metodika SEO. O co se jedná? V zásadě jde o úpravu webové stránky a použití podpůrných prostředků k tomu, aby se při zadání určitého slova či fráze do vyhledávače objevil odkaz na danou stránku na jednom z prvních míst v seznamu výsledků.

blog2

Je to proto, že lidé mají při vyhledávání tendenci navštívit pouze prvních pár odkazů. A je to pochopitelné, koneckonců asi nikomu se nebude chtít procházet deset stránek výsledků, než se doberou k tomu, co hledají.

Jak se toho ale dosáhne? Zjednodušeně řečeno, můžeme tuto metodiku rozdělit na off page a on page SEO. A právě tím druhým se budeme zabývat. Čeho se týká?

V tomto případě se jedná konkrétně o úpravu webové stránky samotné. Často to bývá tím největším, co je třeba udělat.

burza4

Nejprve je nutné upravit text tak, aby obsahoval ono slovo či frázi, u kterého chceme, aby se při jeho zadání do vyhledávače naše internetová stránka objevila v seznamu výsledků. Dobré je, pokud se tam ono slovo objeví několikrát. Avšak vždy tak, aby celý text dával smysl, a to kvůli dalšímu kroku.

Tím je uživatelsky zpříjemnit celé prostředí webu. To znamená přepracovat jej tak, aby se v něm potenciální zákazník snadno orientoval a rychle naše to, co potřebuje. Především je nutný přístup k seznamu produktů, kontaktům na firmu a, pokud má podnik i kamenné prodejny, jejich adresy a otevírací doby.

Pravidelné a časté aktualizace jsou samozřejmostí. Je také potřeba, aby seznam a stav zboží na skladě, který tam je uveden, vždy odpovídal skutečnosti.

Jak je vidět, je toho poměrně dost, co je třeba udělat. A to je jen jedna část. Věřte však že se to nakonec vyplatí.