16
Čvn
Off

WWW

WWW neboli World Wide Web znamená v doslovném překladu celosvětová síť. Je to vlastně takový systém všech stránek na internetu. K internetovým stránkám se dostaneme pomocí Internetového prohlížeče (Google chrome, Firefox, Safari, Opera…. ).

Jelikož se pod zkratkou www (jinými slovy web) schovávají všechny námi známé stránky, často je lidmi označován jako internet. Ovšem slovo internet je mnohem širší pojem. Rozhodně to není jenom www. Je to jenom jedna z mnoha služeb souvisejících s internetem.
čtyři loga

Co se technické stránky týče www využívá protokol názvu HTTP a HTTPS.

K čemu se to www vlastně používá?

Tato zkratka je používána pro označení adresy webové stránky. Dává nám tím jasně najevo že se jedná právě o internetovou stránku. Vznikají nám tak webové stránky různého využití. Např.: Online kasína, Encyklopedie, Zprávy, až po E-shopy. Značné využití má hlavně v marketingu.

Něco málo z Historie

Roku 1990 se do ČR dostala síť FIDO, a jen o dva měsíce později síť EUnet, která sloužila k propojení především Unixových pracovních stanic.

V říjnu 1990 se „internet v ČR“ propojil se sítí ERAN (Europian Academic and Research Network). První připojený počítač byl IBM 4381 ČVUT v Praze. Přenosová rychlost tohoto spojení byla pouhých 9600 bps (ani ne 10 kb za sekundu což je v současné době směšné).
propojení lidí

Autorem www je Tim Berners-Lee který jej vytvořil při svém působení v CERNu. Tento člověk má obrovský podíl na internetu jak ho známe teď.

Stojí také za navržením jazyka HTML a protokolu HTTP. První webový prohlížeč WorldWideWeb napsal a spustil roku 1990.

Roku 1988 bylo uskutečněno první přímé IP spojení mezi Evropou a Severní Amerikou a Berners-Lee začal diskuzi v CERNu o možnosti vzniku webového systému.

Jak mohu www využít já?

Pokud byste měli v plánu provozovat svoje vlastní www stránky bude zapotřebí zaregistrovat si internetovou doménu, (pokud to chcete brát vážně tak se placení bohužel nevyhnete) na které si budete moci vytvořit svojí www stránku.


Nezařazené